آمار شفا
ریکی I
آشنائی با حوزه انرژی و تجزیه ( پویش ) آن
شناخت هاله و مراکز اصلی و فرعی انرژی در بدن
مراسم همسو سازی
فراگیری نحوه استفاده از انرژی برای درمان
شناحت و نحوه استفاده از شاقول

ریکی II ادامه مطلب ...
میکائو اوسوئیاستاد اوسویی در 15 اوت 1865 در روستای یاگو از استان گیفو در ژاپن متولد شد. او با پزشکی، روانشناسی، علوم مذهبی و پیشگویی آشنایی داشت. دکتر اوسویی که فردی معنوی و حساس بود در سال 1914 در جستجوی دگرگونی شخصی به کوه کوراما رفت.
ادامه مطلب ...
ریکی گونه ای از انرژی درمانی است که در آن انرژی شفا بخش از طریق دست های کسی که انرزیش با انرژی حیاتی کیهانی همسو شده است به بدن شخص گیرنده انرژی منتقل میشود. در این سیستم فرد ریکی نمیدهد ، این بیمار است که انرژی میگیرد و دهنده فقط به عنوان یک کانال و یک واسطه برای انتقال انرژی عمل میکند. ادامه مطلب ...

سلام

برای آموختن آنچه شما می دانید و انتقال آنچه میدانم این وبلاگ را شروع کردم.

با کمک شما بینش عمیقتر و درک وسیعتری از دنیا را بدست خواهیم آورد

ان شاء الله